Info til forældre

Samarbejdet med forældre og pårørende omkring den unges trivsel og udvikling er et meget væsentligt område hos STU-Kildemarken. Vi rykker den enkelte unge bedst, når vi arbejder godt sammen. For STU- Kildemarken er det vigtigt, at nøglepersoner i den unges liv kender stedet og de gennemgående personer. Dette opnås blandt andet ved individuelt aftalte møder samt ved deltagelse ved de indbudte familie- og åbent hus arrangementer på stedet.

Vi hilser gerne forældre og pårørende velkommen til indledende orienteringsmøde, så man kan få en fornemmelse af stedet. Tag kontakt til os:

 

Kim Hassø:                                                                              Karin Hassø:

Mail: Kimhasso@gmail.com                                                 Mail: Karinhassoe@gmail.com
Mob.: 6167 8867                                                                    Mob.: 2927 2852