Progression

Det er vigtigt at den unge oplever hyppige succeser. Det indtænkes i dagligdagen, blandt andet ved at vi udsteder beviser på opnåede nye færdigheder. Eksempelvis: 1. hjælpskursus, hygiejnebevis, frivillighed, håndtering og sikkerhed af maskiner, kompetencebevis indenfor div. tilegnede praktisk kundskaber. Efter endt uddannelse indgår disse diplomer som bilag i det samlede uddannelsesbevis fra STU-Kildemarken.

En anden vigtig del af udviklingen af den unge er, at være noget for andre. Derved opnås der en tilfredsstillende følelse af at kunne bidrage, blive værdsat og anerkendt af andre. Dette understøtter vi blandt andet ved hjælp af frivillighed, hvor STU-Kildemarken opsøger små gøremål til glæde og gavn for andre medborgere.