Mail og Mobil

Vi hilser velkommen til indledende orienteringsmøde, så man kan få en fornemmelse af stedet. Tag kontakt til os:

 

Kim Hassø:                                                                              Karin Hassø:

Mail: Kimhasso@gmail.com                                                 Mail: Karinhassoe@gmail.com
Mob.: 6167 8867                                                                    Mob.: 2927 2852